UNI ● Login

Elevtavlen

Elevtavlen er udviklet af to lærere, som siden sommeren 2014 har arbejdet ihærdigt på at skabe en simpel og brugervenlig IT service, der  understøtter alle læringsansvarlige i den danske grundskole.

En del af den nye skolereform handler om at skabe en professionel folkeskole. Det skal bl.a. gøres ved, et øget fokus på den enkelte elevs læring og opstilling af klare læringsmål. Undersøgelser viser, at eleverne lærer mere, og at læreren kan tage en klarere styring af undervisningen, når der opstilles mål for undervisningen.

Med Elevtavlen bliver læringsmålene omdrejningspunkt for undervisningen, som med udgangspunkt i Undervisningsministeriets ´nye forenklede mål´ lagres i en dynamisk elevplan, hvor både elev og lærer er aktive medspilere.

Hvad siger brugerne?

Elevtavlen er et unikt værktøj, der faciliterer arbejdet med målstyret læring. Et brugervenligt design muliggør elevinddragelse, og fremmer elevernes medansvar for egen læring. Elevtavlen styrker vurderingskommunikationen, lærer og elev imellem, da den synliggør elevens kontinuerlige læringsproces og progression, samt fastholder elevens fokus på undervisningens formål.
Thomas Ravn, Læringsvejleder, Skansevejens Skole
Vores forventninger til Elevtavlen er, at det giver os mulighed for, at systematisere og professionalisere den enkelte læreres feedback til eleverne. Samtidig forventer vi, at styrke skole-hjem-samarbejdet, da forældre nemt kan følge deres eget barns faglige og sociale udvikling via den dynamiske elevplan. Vi ser frem til 2015, at benytte Elevtavlens muligheder for at samle vores målstyrede undervisningsforløb og fælles årsplaner, der med udgangspunkt i forenklede fælles mål vi styrke samarbejdet.
Mads Jørgensen, Skoleleder, Gistrup Skole

Introduktionsvideoer

Vision

Eleven frem for alt

Eleverne skal til enhver tid være i centrum og medskaber i egen læring. Derfor åbner Elevtavlen op for, at eleven inddrages i at opsætte læringsmål i samarbejde med den læringsansvarlige

Fra teori til praksis

Læringsvejledere gennemgår en uddannelse, hvor teori skal bevæge sig mod praksis. Elevtavlen er et værktøj, som understøtter den teori læringsvejlederne/de interne ressourcer har i, at få deres viden udbredt til kollegaerne på skolen

Skole-hjem samarbejde

Elevtavlen er forældrenes forstørrelsesglas ind i børnenes læring. Gennemsigtigheden er forsvundet i grundskolen i form af færre lektier, og dermed er afstanden fra skole til hjem blevet større

Dokumentation

Elevtavlen giver ledelse og teamet dokumentation overfor forældre, som engagerer sig i børnenes læring

Mål der skaber læring

Den dynamiske årsplan er opbygget på baggrund af ´nye forenklede mål´, som bidrager til, at den læringsansvarlige tænker læring før praksis

Den røde tråd

Elevtavlen skal sikrer en rød tråd gennem elevens skolegang fra 0. – 9. klasse. De Fælles forenklede mål følger eleven og sikrer dermed at eleven kommer igennem alle kompetencemål

Digital elevplan

Elevtavlen udnytter det digitale som rammesætter og dataopsamler. samtidig er servicen uafhængig af digitale læringsmidler, og begrænses ikke, i hvilken retning læringen kan og skal gå

Flexibel kommerciel model

Slut med lange aftaler over flere år. En sympatisk prismodel, hvor kunderne betaler per måned